Geen investering, wel rendement

dinsdag 9 april 2013

Van den Pol als Energy Service Company

Verduurzamen en energieverbruik beperken kan ook zonder zelf te investeren. Dat kan als de energiehuishouding van een bedrijf gedurende meer jaren in concessie wordt uitbesteed aan een zogeheten Energy Service Company (ESCo). Van den Pol Elektrotechniek is sinds kort zo’n ESCo.

Binnen een ESCo-overeenkomst installeert, vervangt of optimaliseert Van den Pol de elektrotechnische installaties en neemt het integrale onderhoud/beheer daarvan over. De klant heeft niet langer te maken met onzekerheid en hoeft geen piekinvesteringen te doen. Tegelijkertijd neemt de kwaliteit van het beheer toe, daalt het energieverbruik en stijgt het comfort. Van den Pol neemt de financiële en operationele verantwoordelijkheid over. De investeringen worden terugverdiend uit het rendement van de genomen (duurzaamheids)maatregelen. In de praktijk blijkt de ESCo-constructie in allerlei bedrijfstakken prima te functioneren, van overheidsgebouwen tot winkelcentra en van kantoren tot industriële locaties. Het ESCo-concept in zijn meest simpele vorm is bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op een bedrijfspand, waarbij aanschaf en installatie wordt betaald uit de opbrengsten. Maar het kan ook om een kantorencomplex gaan dat Van den Pol samen met partners volledig verduurzaamt en de hele operatie wordt bekostigd uit de bewerkstelligde energiebesparing. 

Inhaalslag voor Nederland

Ervaringen zijn er tot nu toe veel meer in het buitenland dan in Nederland. De verwachting is echter dat Nederland een inhaalslag gaat maken. De twee belangrijkste ingrediënten voor succesvolle ESCo’s zijn hoge energieprijzen en een beperkte toegang tot kapitaal. Tot voor kort had Nederland relatief lage energieprijzen en was de toegang tot kapitaal voor investeringen niet beperkt. Op beide terreinen zijn de omstandigheden veranderd. Organisaties die willen verduurzamen of om andere redenen moeten investeren in elektrotechnische installaties, zien hun potentiële rendement groeien door de hoge energieprijzen, maar hebben tegelijkertijd moeite om geld voor investeringen aan te trekken. Het ESCo-concept is dan de oplossing.

In de praktijk

De basis van het ESCo-concept is een prestatiecontract. Daarin geeft Van den Pol Elektrotechniek garanties voor de kosten en de kwaliteit van de installatie (nieuwbouw of vernieuwing). En garanties voor de te realiseren energiebesparing, voor de kosten voor onderhoud en beheer en voor verbetering van het comfort. Binnen zo’n contract zijn er voor de opdrachtgever dus geen onvoorziene zaken. Kosten en prestaties zijn gedurende de looptijd 

|© Copyright 2019 www.duurzaaminstalleren.com is een website van de Van den Pol groep B.V.| Privacy statement | Algemene voorwaarden | Contact webmaster | Ontwerp: Adepth | Realisatie: Kruit communication-design
footer 5