Hulp bij de opmars van de elektrische auto

dinsdag 9 april 2013

In 2025 moeten er een miljoen elektrische auto’s rondrijden in Nederland. Medio 2012 waren dat er nog maar vierduizend. We hebben nog een hele weg te gaan. Ook al omdat elektrisch rijden meer is dan het aanschaffen van een nieuw voertuig.

Veel bedrijven zullen bij twee elektrische auto’s al problemen ondervinden, omdat het geïnstalleerd elektrisch vermogen onvoldoende is. Zonder aanpassingen aan de elektrische installatie van het bedrijf dreigt overbelasting. In hun plannen om over te stappen op elektrische auto’s, doen bedrijven er goed aan hun elektrotechnische installatiebedrijf daarbij te betrekken. Laadmanagement is noodzakelijk voor de continuïteit, maar ook voor een goed rendement en het uitsluiten van veiligheidsrisico’s. Van den Pol Elektrotechniek installeert veilige laadstations voor elektrische auto’s, adviseert bedrijven en heeft alle kennis in huis voor een goede engineering van de elektrotechnische installatie op huidig en toekomstig gebruik.

Behalve de groei van het aantal elektrische auto’s zullen de komende jaren ook steeds meer veranderingen optreden in de energievoorziening van bedrijven. Door het zelf opwekken van energie door middel van zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling en dergelijke, ontstaan andere behoeften. Van den Pol Elektrotechniek verwacht dat we de komende twintig jaar snel zullen evolueren naar zogeheten smart grids, waarbij de computer een belangrijke rol gaat spelen in de aansturing en het optimaliseren van energiestromen. Zo kan het accupakket van de elektrische auto op termijn een rol gaan spelen in de tijdelijke opslag van zelf opgewekte energie en in die rol onderdeel uitmaken van het smart grid. Anno 2013 lijkt dat sciencefiction, maar met de sterke – door de overheid gestimuleerde –groei van het aantal elektrische auto’s is die toekomst dichterbij dan menigeen denkt.

|© Copyright 2019 www.duurzaaminstalleren.com is een website van de Van den Pol groep B.V.| Privacy statement | Algemene voorwaarden | Contact webmaster | Ontwerp: Adepth | Realisatie: Kruit communication-design
footer 5