Carbon footprint zonne-energie fractie van fossiele brandstof

woensdag 27 maart 2013

De carbon footprint van zonne-energie ligt 65 keer lager dan die van elektriciteit die met fossiele brandstoffen wordt opgewekt. Doordat de techniek van foto-voltaïsche cellen (zonnepanelen) steeds beter wordt, neemt het verschil alleen maar toe. De carbon footprint is een begrip dat wordt gebruikt om aan te geven hoeveel CO2 er wordt uitgestoten. Dit wordt wetenschappelijk uitgedrukt in gram CO2 per opgewekt kWh. Bij zonnepanelen wordt uitgegaan van 16-32 g CO2eq/kWh; bij de traditionele opwekking met fossiele brandstoffen gaat het om 300-1.000 g CO2eq/kWh. (bron: European Photovoltaic Industry Association (EPIA)).

|© Copyright 2019 www.duurzaaminstalleren.com is een website van de Van den Pol groep B.V.| Privacy statement | Algemene voorwaarden | Contact webmaster | Ontwerp: Adepth | Realisatie: Kruit communication-design
footer 5