Asbest eraf, zonnepanelen erop

dinsdag 9 april 2013

In september 2012 is een nieuwe subsidieregeling aangekondigd voor sanering van asbestdaken in combinatie met plaatsing van zonnepanelen. Voor de regeling is 20 miljoen euro beschikbaar. Het verwijderen van asbest wordt beloond. Het plaatsen van zonnepanelen is een bijkomende voorwaarde. Het initiatief past naadloos bij het plan van Van den Pol Elektrotechniek/Solarmodules om agrarische bedrijven te helpen duurzamer te worden.

De aangekondigde impuls houdt verband met het besluit dat over twaalf jaar alle asbestdaken moeten zijn opgeruimd. Momenteel ligt er naar schatting nog zo’n 130 miljoen vierkante meter asbesthoudende daken en gevelpanelen in Nederland, waarvan driekwart op boerderijen en andere agrarische bedrijfsgebouwen.

Geen verlies, maar winst met zonne-energie

Zonder wettelijke verplichting zou het nog tot 2044 duren voordat alle asbestdaken zijn vervangen. Het huidige tempo van vervanging is circa vier miljoen vierkante meter per jaar. De subsidieregeling moet tot een verdubbeling leiden. Het versneld saneren neemt de gezondheidsrisico’s weg, maar kost extra geld. Voor veel boeren betekent het immers dat ze hun dakbedekking eerder moeten vernieuwen dan technisch noodzakelijk is. Zonne-energie als duurzame inkomstenbron kan dat compenseren.

Geld uit de regeling mag uitsluitend gebruikt worden voor het verwijderen van asbest. De provincies verstrekken de subsidie alleen als asbestverwijdering gepaard gaat met de plaatsing van zonnepanelen. De verwachting is dat de subsidie zorgt voor een verdubbeling van de vier miljoen vierkante meter asbest die jaarlijks vervangen wordt.

|© Copyright 2019 www.duurzaaminstalleren.com is een website van de Van den Pol groep B.V.| Privacy statement | Algemene voorwaarden | Contact webmaster | Ontwerp: Adepth | Realisatie: Kruit communication-design
footer 5